Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
Direct Toegang
X
Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
50% Complete
Download dit samenvattingsboek economie en leer hoe je beter en makkelijker kan leren.

Page content

Examentip 2: begroting en reserveren

Vmbo-ers(t) moeten voor het centraal examen economie weten hoe ze een begroting  moeten maken. Met andere woorden wat is budgetteren, begroting en reserveren?

Budgetteren is het afstemmen van uitgaven en inkomsten. Een begroting is een overzicht van alle verwachtte inkomsten en uitgaven voor de komende periode. Uit een huishoudbudget moet je conclusies kunnen trekken over de financiële situatie zoals de huishouding van familie de Boer.

Uit huishoudbudget lees ook uit een begroting moet je dus kunnen ‘lezen’. Als je een begroting kunt maken kan je het ook ‘lezen’. Lees het artikel verder en ik leg je uit hoe je een begroting moet maken en hoe  gegevens eruit kan aflezen.

Door te budgetteren is er inzicht in de inkomsten en uitgaven van een huishouding. Men maakt dus een begroting. Hieronder zie een voorbeeld van een begroting.

Jaarcijfers huishouding de Boer
                                             Begroot           Werkelijk                          Begroot           Werkelijk        
Verwachte inkomsten:
Loon:                                                                                                      € 22.500
Kinderbijslag:                                                                                      €      650
huurtoeslag                                                                                          €   1.500
Zorgtoeslag                                                                                          €   1.800
Rente:                                                                                                    €      500
Verwachte uitgaven:
Vaste lasten:                       €  7.760
Dagelijkse uitgaven:          €  9.580
Incidentele uitgaven:        €  9.610
                                                                                                                                  
Totaal:                                  € 26.950                                                € 26.950

 

Er is een overzicht gemaakt wat het gezin verwacht (begroot) aan inkomsten te ontvangen en wat het gezin verwacht aan uitgaven te hebben gedurende een jaar. De verwachtte uitgaven zijn te verdelen in dagelijkse uitgaven, vaste lasten en incidentiele uitgaven.

Dagelijkse uitgaven zijn de gewone huishoudelijke uitgaven bijvoorbeeld voeding, persoonlijke verzorging, uitgaan en zakgelduitgaven. Vaste lasten zijn regelmatig terugkerende uitgaven zoals woonlasten, verzekeringen en abonnementen.

Incidentele uitgaven, uitgaven die af en toe voorkomen. Bijvoorbeeld: wooninrichting, kleding en op vakantie gaan. Voor de incidentele uitgaven moet je reserveren of sparen: je zet geld opzij om hier later grote of onverwachte uitgaven mee te betalen.

Als het jaar voorbij is vult mevrouw de boer de werkelijke cijfers in. Zij houdt rekening met de volgende veranderingen:

 • Het loon is 2% hoger.
 • De kinderbijslag valt € 18 hoger uit.
 • De dagelijkse uitgaven blijken € 8.100 te zijn.
 • De vaste lasten zijn € 110 hoger.

Wat is de financiële situatie van Familie de Boer na het verwerken van de bovenstaande veranderingen?

Jaarcijfers huishouding de Boer
                                   Begroot           Werkelijk                        Begroot           Werkelijk        
Verwachte inkomsten:
Loon:                                                                                               € 22.500               € 22.950
Kinderbijslag:                                                                                €       650              €        668
huurtoeslag                                                                                    €    1.500               €   1.500
Zorgtoeslag                                                                                    €    1.800               €   1.600
Rente:                                                                                              €      500                €     500
Verwachte uitgaven:
Vaste lasten:                     €  7.760           € 7.870
Dagelijkse uitgaven:        €  9.580           € 8.100
Incidentele uitgaven:        €  9.610          € 9.610
Overschot                                                     € 1.638
Totaal:                         € 26.950                 € 27.218                     € 26.950              27.218

 

Toelichting:

 • Het loon stijgt met 2% (22.500:100) x 2=450

22.500 + 450=€ 22.950

 • De familie de Boer ontvangen werkelijk aan zorgtoeslag € 1600
 • De huurtoeslag en rente blijven gelijk
 • De kinderbijslag valt € 18 hoger uit: 650 + 18= 668
 • De vaste lasten zijn € 110 hoger: € 7760 +€110=€ 7870

 

De werkelijke inkomsten                                                                  € 27.218
De werkelijke ontvangsten zijn
       Vaste lasten:                     € 7.870
       Dagelijkse uitgaven:       € 8.100
       Incidentele uitgaven:      € 9.610
Totale uitgaven                      €25.580
Overschot   € 27.218-€ 25.580 =                  € 1.638

 

 Conclusie: na het verwerken van de gegevens is er een overschot. Dit bedrag kan op een spaarrekening worden overgemaakt en opgenomen worden als men een onverwachte (incidentele) of grote uitgaven moet doen.

Het opzij leggen,sparen of reserveren voor onverwachtte uitgaven noem je reserveren

Voor het landelijke examen moet je reserveringskosten kunnen berekenen.

Bijvoorbeeld als Jeroen de Boer na twee jaar een nieuwe auto wil kopen.

Jeroen de Boer heeft een auto gekocht voor € 18.000. Hij wil er twee jaar mee rijden en hoopt die auto dan te kunnen verkopen voor € 13.000. Jeroen denkt over twee jaar 9% meer te moeten betalen voor een nieuwe auto. Hij rijdt gemiddeld 19.000 km per jaar.

Hoeveel bedragen de reserveringskosten per maand en hoeveel bedragen de reserveringskosten per km?

Nieuwe aanschafprijs 18.000+(18.000 x0,09)=€ 19.620

Restwaarde is € 13.000

Jeroen heeft na twee jaar(24 maanden) nodig € 19.620- € 13.000= € 6.620.

 •  Per maand reserveren 6620:24= € 275,83
 • Per kilometer 19.000x 2=38.000, 6620 : 38.000=17,4 cent

Samenvattend:

Wat moet je kunnen voor het centraal examen economie vmbo-t

 1. Uit een huishoudbudget moet je conclusies kunnen trekken over de financiële situatie.

2. Reserveringskosten kunnen bepalen.

Vond dit leerzaam en wil je dit artikel delen  via Facebook, Twitter, Google+ of Pinterst scrol dan naar beneden van pagina en klik op één van de buttons. Je mag ook een reactie achterlaten.

Klik op  oefening downloaden als je wilt oefenen.

Heb je wat aan dit artikel gehad? Laat een reactie achter. Denk je dat een andere er wat aan zou hebben deel het gerust. Zij zijn je misschien dankbaar.

Comment Section

0 reacties op “Examentip 2: begroting en reserveren

Plaats een reactie


*