Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
Direct Toegang
X
Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
50% Complete
Download dit samenvattingsboek economie en leer hoe je beter en makkelijker kan leren.

Page content

Examentip 3: brutowinstmarge berekenen

Nettowinst bepalen bij één product

De nettowinst of een verlies bereken je wanneer je van een periode wilt weten wat het resultaat is. Een periode kan zijn een week, een maand, een kwartaal of een jaar. Het gaat dan om een aantal producten.

Wanneer je het resultaat van één product wilt weten neem je het verschil tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs(zonder btw). Het verschil heet de brutowinst per product. Daar gaan ook de bedrijfskosten per product af.

Prijsopbouw

Een prijs is opgebouwd uit inkoopprijs plus opslag voor de brutowinst(brutowinstmarge). Deze opslag is een bepaald percentage van de inkoopprijs. De inkoopprijs plus de brutowinstmarge is de verkoopprijs (zonder btw)

Formule: Inkoopprijs + brutowinstmarge=verkoopprijs zonder btw

Dus bijvoorbeeld de inkoopprijs is € 4 plus een brutowinstmarge van 20%. De brutowinstmarge is ( 4x 0,20=) 0,80. De verkoopprijs is dan 4 + 0,80= € 4,80. De winkelprijs (consumentenprijs) is 4,80 plus 21% procent btw.

Btw is € 4,80 x 0,21= € 1.00

Verkoopprijs met btw (=consumentenprijs) is € 4,80 + € 1,00= 5,80

Formule: verkoopprijs +btw= consumentenprijs(winkelprijs)

Stel dat de bedrijfskosten zijn 25 cent per product dan is de winst:

Verkoopprijs(zonder btw) – inkoopprijs =brutowinst-bedrijfskosten=nettowinst

 € 4,80-€ 4,00=€ 0.80 – € 0,25= € 0,55

 

Brutowinstpercentage bepalen

De brutowinstmarge is een percentage van de inkoopprijs. Stel dat van de bovenstaande gegevens de brutowinstpercentage niet bekend is maar wel de verkoopprijs en de inkoopprijs. Berekenen de brutowinstmarge en druk het in proecenten van de inkooprijs.

Brutowinstmarge in euro’s is verkoopprijs – inkoopprijs

€ 4,80-€ 4,00=€ 0,80

De brutowinstmarge in procenten van de inkoopprijs is (0,80: 4,00) x 100= 20%.

 

Samengevat:

Je weet nu hoe je de winst of verlies kan berekenen voor een aantal producten of voor 1 product.

 

Voor een aantal producten:

Stap 1: omzet – inkoopwaarde=brutowinst

Stap 2: brutowinst- bedrijfskosten= nettowinst of verlies.

Voor 1 product:

Stap 1: Verkoopprijs zonder btw- inkoopprijs=brutowinst

Stap 2 brutowinst – bedrijfskosten=nettoresultaat(winst of verlies)

Bij het berekenen van het resultaat haal je eerst de btw uit het bedrag.

 Bepalen brutowinstmarge

brutowinst=inkoopprijs-verkoopprijs

(brutowinstmarge in euro’s : inkoopprijs) x 100% = brutowinstmarge in euro’s

Nog meer over brutowinstmarge.

Comment Section

0 reacties op “Examentip 3: brutowinstmarge berekenen

Plaats een reactie


*