Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
Direct Toegang
X
Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
50% Complete
Download dit samenvattingsboek economie en leer hoe je beter en makkelijker kan leren.

Page content

Hoe bereken je Indexcijfers?

indexcijfer berekenen

 

Indexcijfers geven veranderingen weer.Een getal dat aangeeft hoeveel een bepaalde grootheid in een bepaalde periode is veranderd ten opzichte van een afgesproken periode. Deze afgesproken periode noem je het basisjaar.Grootheden zijn bijvoorbeeld: nationaal inkomen,omzet,import,export, afzet, gewicht,  enzovoort.

 

Lees verder voor een rekenvoorbeeld.

In de economie wordt veel gebruik gemaakt van indexcijfers. Dat werkt gemakkelijker dan met de grote onoverzichtelijke getallen. Meestal gaat het om de veranderingen en niet om de getallen zelf.  Van de getallen bereken  je de indexcijfers en vervolgens vergelijk je de indexcijfers met elkaar.

Als een reeks van getallen met elkaar worden vergeleken dan wordt één getal gekozen waarmee alle getallen worden vergeleken.Dit getal noem je het basisgetal. Het basisgetal kan betrekking hebben op een jaar (basisjaar) of een land(basisland) en wordt altijd op 100 gesteld. Met een indexcijfer kun je goed de (relatieve) verandering ten opzichte van het basisjaar zien.

 

Indexcijfers berekenen:

 ( waarde van A (getal)  :  waarde van A in basisjaar ) x 100=indexcijfer

 

Voorbeeld

In 2010 is het nationaal inkomen € 502.389.712.112  miljard.(= waarde van een getal)

In 2011 is het nationaal inkomen € 550.435.899.000 miljard.

In 2012 is het nationaal inkomen € 585.546 556.758  miljard.

 

Vraag: bereken de indexcijfer voor de jaren 2011 en 2012 met als basisjaar 2010.

Als 2010 het basisjaar is dan wilt dat zeggen dat  het indexcijfer voor het jaar 2010, 100 is. Als we de indexcijfers van de jaren 2011 en 2012 willen bepalen dan vergelijken we de andere jaren met het basisjaar.

 

De berekening: 

Het indexcijfer voor 2011  is (550.435.899.000 :  502.389.712.112) x 100=110

 stap 1: haakje wegwerken: 550.435.899.000 :  502.389.712.112=1,094535

stap 2: na het wegwerken van de haakjes staat er: 1,094535  x 100= 110 (afgerond)

 

Het indexcijfer voor 2012 is (585.546 556.758  :  502.389.712.112 ) x 100=117

stap 1: haakje wegwerken  585.546 556.758  :  502.389.712.112 =1,1655522

stap 2: na het wegwerken van de haakjes staat er: 1,1655522 x 100=117 (afgerond)

 

Als je nu 2011 vergelijkt met 2010 zie je onmiddellijk dat het nationaal inkomen met 10 % (110 -100) is gestegen.  Als je deze vergelijking doet met de euro bedragen dan is vergelijken veel lastiger. Je kunt niet direct aflezen met hoeveel procent het nationaal inkomen in 2011 ten opzichte van 2012 is gestegen.

 

Het is geen  7% (117-110 ) omdat 7% van 110 is  117,7 (110+7,7) en geen 117.  Een indexcijfer  is een  verhoudingsgetal geen absoluut getal. Indexcijfers kennen geen toevoeging zoals % . Wil je de verandering van 2011 naar 2012 berekenen dan moet je de formule : nieuw min oud gedeeld door oud maal 100% gebruiken.

De verandering van 2011 naar 2012 is (117-110) : 117  x 100%= 6,0% (afgerond) .

 

Indexcijfers gebruik je ook bij het berekenen van de koopkracht en consumentenprijsindex.

Als indexcijfers zijn verouderd moet je de basis verleggen met andere woorden het basisjaar veranderen.

Ga ook naar terugrekenen van indexcijfer naar getallen.

 

 

 

 

 

 

 

Comment Section

0 reacties op “Hoe bereken je Indexcijfers?

Plaats een reactie


*