Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
Direct Toegang
X
Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
50% Complete
Download dit samenvattingsboek economie en leer hoe je beter en makkelijker kan leren.

Page content

Wat is de rol van de Europese Centrale Bank ?

europese centrale bankVanaf 1971 is de band tussen de gulden en het goud losgelaten. Dat geld in omloop is, komt doordat iedereen erop vertrouwt, het als ruilmiddel te kunnen gebruiken. Om te zorgen dat het vertrouwen in het geld blijft moeten we er zeker van kunnen zijn dat onze bankbiljetten echt zijn.

In Nederland had maar één bank het recht om bankbiljetten in omloop te brengen, dit was vroeger De Nederlandse Bank in Amsterdam. De Nederlandse bank werd daarom circulatiebank genoemd. Een bank die zorgt dat het geld circuleert (rondgaat).

Per 1 januari 1992 is de euro ingevoerd en heeft De Nederlandse Bank (DNB) niet meer deze taak. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft nu binnen Europa het recht om eurobankbiljetten in omloop te brengen. Dat het uitgeven van bankbiljetten maar bij één bank ligt schept vertrouwen, maar dit is natuurlijk niet het enige.

De rol van De nationale centrale banken is het distribueren van de euro. De nationale centrale banken distribueren hun zijn eigen euro, maar het recht om de bankbiljetten in omloop te brengen ligt bij de Europese Centrale Bank.

Met andere woorden de ECB brengt de euro in omloop en de nationale centrale banken verspreiden het geld. In Nederland bijvoorbeeld worden euromunten geslagen en uitgegeven door de Rijksmunt in Utrecht. Het verspreiden van de Nederlandse euro is met toestemming van de ECB.

Er moet één orgaan (ECB) zijn binnen Europa  die het Europese geld beheert, om zodoende de waarde te bewaken.

Met de opkomst van Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) ontstond het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).In 2015 bestond de EMU uit negentien lidstaten; Nederland, België, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Slovenië, Slowakije, Malta en Cyprus.

Dit zijn de landen die de euro hebben ingevoerd niet alle lidstaten van de Europese Unie hebben de euro in gebruik. Om deel te mogen nemen aan de EMU en dus de euro te mogen gebruiken, moeten landen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit is vastgelegd in het verdrag van Maastricht.

Er zijn eisen gesteld aan de hoogte van de inflatie en aan de rente. De wisselkoersen mochten niet te veel schommelen. Het begrotingstekort mocht niet meer dan 3% zijn en de staatsschuld mag niet meer dan 60% van het bbp zijn.

De ECB zorgt voor het monetaire beleid van de eurozone. Dat betekent dat de ECB zorgt dat de prijzen constant blijven en dat de inflatie (prijsstijging) onder de 2% blijft. Voor de invoering van de euro zorgde de centrale banken apart voor het eigen monetaire beleid.

De ECB zorgt voor de koopkracht van de euro binnen de eurozone en buiten de eurozone. De euro moet ook zijn waarde behouden ten opzichte van de andere munten zoals de dollar, de yen en het Engelse pond.

Door de Europese integratie zijn de handelsbelemmeringen tussen de lidstaten verboden. Lidstaten kunnen zonder handelsbelemmeringen (invoerbelasting, importquota, exportsubsidie) beter handelen en daarbij hoort één betaalmiddel, de euro.

Comment Section

0 reacties op “Wat is de rol van de Europese Centrale Bank ?

Plaats een reactie


*