Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
Direct Toegang
X
Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
50% Complete
Download dit samenvattingsboek economie en leer hoe je beter en makkelijker kan leren.

Page content

Langer doorwerken in Nederland vanwege vergrijzing?

Binnenkort beginnen de examens weer in mei. Test jezelf met de drie examenvragen economie uit het examenjaar 2015 tijdvak 2 (vmbo-kader). De antwoorden tref je onderaan de pagina.

Vraag 1: Moeten de Nederlanders langer werken?

 

Uit de krant: Iedereen in Europa is de afgelopen 12 jaar minder gaan werken, maar Nederlanders hebben het helemaal goed voor elkaar. Binnen de Europese Unie (EU) werken Nederlanders gemiddeld het minste aantal uren. Nederlanders met een baan werkten in 2011 gemiddeld 1381 uur, maar ze hebben wel het minste aantal vakantiedagen van West-Europa. Dat blijkt uit cijfers van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Wordt het niet tijd dat de Nederlander meer gaat werken?

 

In een jaar zitten 52 weken. In een week zitten 5 werkdagen. Er zouden dan 260 werkdagen in een jaar zitten, maar daar gaan de vakantiedagen nog vanaf. Feestdagen en dergelijke worden buiten beschouwing gelaten. In Griekenland hebben de Grieken 32 vakantiedagen en werken gemiddeld per persoon 2032 werkuren per jaar. De Nederlanders hebben 28 vakantie dagen en werken gemiddeld per jaar per persoon 1381 werkuren per jaar.

Bereken in één decimaal hoeveel uren Grieken per gewerkte dag gemiddeld meer werkt dan Nederlanders. Schrijf je berekening op.

 

Vraag 2

Te berekenen valt dat Grieken gemiddeld 47% meer uren werken dan de Nederlanders. De jaarproductie van Grieken ligt niet 47% hoger dan die van Nederlanders. Die is minder dan 47%. Hoe komt dat?

A De arbeidsproductiviteit per uur van Grieken is hoger dan van Nederlanders.

B De arbeidsproductiviteit per uur van Grieken is lager dan van Nederlanders.

C Griekenland heeft meer werkenden dan Nederland.

D Griekenland heeft minder werkenden dan Nederland.

 

Vraag 3

Verlenging van de werkweek kan positieve gevolgen hebben voor de welvaart van de werkenden. Geef in twee stappen aan waarom door verlenging van de werkweek de welvaart van de werkenden kan stijgen.

 

Vraag 4

Maar de tijden zijn veranderd en inmiddels zijn er economen die pleiten voor verlenging van de werkweek. Een argument daarvoor is de ontgroening en de vergrijzing van de bevolking. Ontgroening wil zeggen: er komen in verhouding steeds minder jonge mensen. Vergrijzing wil zeggen: er komen in verhouding steeds meer oudere mensen.

 Leg uit dat verlenging van de werkweek een oplossing kan zijn voor het probleem van ontgroening en vergrijzing. Gebruik hierbij de begrippen vraag naar en aanbod van arbeid.

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden

Vraag 1

Er zijn 260 werkdagen maar daar moeten de vakantiedagen nog vanaf. Aantal werkdagen in Griekenland zijn  260 – 32 = 228 dagen . Gemiddeld werkt de Griek 2034 uur. Per dag werkt de Griek gemiddeld 2.034:228 = 8,9 uur

In Nederland werken zijn er na aftrek van de vakantiedagen 260 – 28 = 232 dagen.  Gemiddeld aantal  werkuren  per jaar per persoon zijn 1381 dus per dag werkt de Nederlander gemiddeld 381:232 = 6,0 uur. De Griek werkt dus 2,9 uur per dag meer.

 

 

Vraag 2

B. De arbeidsproductiviteit per uur van Grieken is lager dan van Nederlanders.

Arbeidsproductiviteit betekent hoeveel uur één werknemer gemiddeld produceert. Als de Grieken meer uren werken maar niet meer produceren dan moeten ze per persoon minder produceren.

Antwoord A kan niet in vraag 1 is al vastgesteld dat de Grieken minder produceren. Antwoorden C en D kunnen ook niet omdat er geen informatie is gegeven over het aantal inwoners. De Griek werkt gemiddeld wel meer uren  maar produceert niet meer.

Vraag 3

1.Door de langere werkweek verdien je meer.

2.Doordat je meer te besteden hebt, kun je meer behoeften vervullen.

Vraag 4

Door ontgroening en vergrijzing zal het aanbod van arbeid afnemen . Om aan de vraag naar arbeid te kunnen voldoen zullen de werknemers meer uren (langer) moeten werken

Comment Section

0 reacties op “Langer doorwerken in Nederland vanwege vergrijzing?

Plaats een reactie


*