Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
Direct Toegang
X
Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
50% Complete
Download dit samenvattingsboek economie en leer hoe je beter en makkelijker kan leren.

Page content

Samenvatting Internationale ontwikkelingen

Samenvatting Internationale ontwikkelingen is een samenvatting van het  examenonderdeel internationale ontwikkelingen uit het examenprogramma vmbo-tl economie. In dit deel worden onder ander de begrippen handelsbalans, betalingsbalans, internationale arbeidsverdeling internationale concurrentiepositie, monetaire unie…………………..

 

Waarom is internationale handel belangrijk voor Nederland?

 

Nederland importeert producten uit het buitenland. Importeren (invoeren) van goederen uit het buitenland is voor Nederland noodzakelijk omdat het Nederlandse klimaat niet geschikt is om bijvoorbeeld sinaasappelen of bananen te verbouwen.

 

Sommige grondstoffen zijn niet in Nederland verkrijgbaar. Buitenlandse producten hebben een betere kwaliteit of zijn goedkoper. Nederland verkoopt ook veel goederen en diensten aan het buitenland. Je noemt dit uitvoer of export.

 

Dankzij de exportopbrengsten kan de import betaald worden en kan het nationaal inkomen toenemen. Goederen worden ingevoerd en daarna weer doorverkocht aan het buitenland. Dit heet doorvoerhandel of wederuitvoer.

 

Nederland heeft een open economie en dat wilt zeggen dat Nederland goederen en diensten importeert en exporteert. Het tegenovergestelde van open economie is gesloten economie. Dat betekent dat een land weinig of helemaal geen goederen en diensten importeert of exporteert.

 

Een gesloten economie hoeft niet te betekenen dat een land niet importeert of exporteert omdat ze arm zijn. Het land heeft voldoende afzet omdat het land groot is of zelf grondstoffen heeft en het klimaat ook mee heeft, zodat ze veel producten zelf kunnen verbouwen.

 

Hoe registreren we de internationale handel?

De export levert geld op en de import kost ons geld. De handelsbalans of goederenbalans geeft een overzicht van de exportwaarde en de importwaarde van goederen. Het verschil tussen de export -en importwaarde noem je het saldo van de handelsbalans. Dat kan een tekort zijn of een overschot.

 

Nederland exporteert en importeert niet alleen goederen, maar ook diensten zoals transport, aanleg van havens en toerisme. De ontvangsten en betalingen voor diensten vind je terug op de dienstenbalans. Alle ontvangsten uit het buitenland en betalingen aan het buitenland registreer je op betalingsbalans.

 

De handels- en dienstenbalans zijn een onderdeel van de betalingsbalans. Op de handelsbalans registreer je de waarde(exportwaarde en importwaarde) van de goederen en op de dienstenbalans registreer je de ontvangsten en betalingen van de diensten. Het saldo van de handelsbalans en het saldo van de dienstenbalans registreer op de betalingsbalans.

 

De importquote en exportquote geven aan hoeveel procent van het nationaal inkomen er uitgevoerd zijn (exportquote) of ingevoerd zijn (importquote). Het nationaal inkomen is het inkomen van alle inwoners samen.

 

Importquote= importwaarde     x 100%

                         Nationaal inkomen

 

Exportquote = exportwaarde   x 100%

                        Nationaal inkomen

 

De handel is dus belangrijk voor Nederland omdat wij er geld meeverdienen en daardoor ook goederen kunnen kopen. De internationale handel brengt welvaart met zich mee.

 

De export levert werkgelegenheid op. Een goede internationale concurrentiepositie betekent voor Nederland goede kwaliteit producten leveren tegen een lage prijs.

De wisselkoersen van vreemde valuta hebben invloed op de internationale handel. Vooral de dollarkoers is belangrijk. Veel goederen worden internationaal in Amerikaanse dollar afgerekend.

Als de koersen van de dollar maar ook van de euro te veel schommelen is dat niet handig voor de bepaling van de winst. Die hangt dan ook af van de wisselkoers van de munteenheid. Het geeft te veel onzekerheden omdat de koers (prijs van de munteenheid) niet vast staat.

 

Wat heeft de Europese Unie met de internationale handel te maken?

In 2011 waren er 27 landen lid van de Europese Unie. Op economisch gebied werken deze lidstaten nauw samen. Zo heeft de EU gezorgd voor Europese interne markt. Binnen deze interne markt geldt:

  • Vrij verkeer van goederen en diensten. Dat betekent dat er vrijhandel is tussen de EU-landen en zijn  er geen protectiemaatregelen.
  • Vrij verkeer van personen. Inwoners van EU-landen mogen vrij bij elkaar wonen, werken en studeren. Voor inwoners van niet EU-landen is dat niet mogelijk.
  • Vrij verkeer van kapitaal. Je bent vrij om in een EU-land een rekening te openen, geld te investeren of te beleggen.

 

 

Om de eerlijke concurrentie nog meer te bevorderen, wil de EU regels voor alle lidstaten gelijktrekken. Deze harmonisatie moet gaan gelden voor btw-tarieven en milieuregels. Zolang deze niet gelijk zijn, is er sprake van oneerlijke concurrentie.

 

De Europese Unie wil voor zijn voedselproductie niet afhankelijk zijn van andere landen. De EU geeft dan ook veel geld uit aan landbouwsubsidies aan boeren. Het is dus voor de Europese boer aantrekkelijk om veel te produceren.

 

Een deel van deze productie wordt tegen lage prijzen geëxporteerd naar ander landen buiten de EU. Op dit landbouwbeleid is steeds meer kritiek omdat het niet eerlijk is ten opzichte van de boeren in arme landen.

 

Zij kunnen niet concurreren met de Europese boeren want die krijgen subsidie en voor de Europese consument is er ook niet gunstig want de subsidies worden uit Europees belastinggeld betaald.

 

Monetaire unie

De Europese Monetaire Unie (EMU) bestaat uit de landen die binnen de EU de euro hebben ingevoerd, de eurozone. Een monetaire unie is een groep landen met een gemeenschappelijke munt.

 

De euro bevordert de onderlinge handel. Als je naar een ander land in de eurozone gaat, is het handig dat je niet hoeft te wisselen en dat je de prijzen eenvoudig met elkaar kunt vergelijken. De Europese Centrale bank let erop dat de euro zijn waarde behoudt met andere woorden dat de waarde niet voortdurend schommelt.

 

 

Protectiemaatregelen

Met beschermende maatregelen (protectiemaatregelen) kan de overheid zijn eigen handel beschermen. De overheid beschermt de productie en werkgelegenheid in eigen land tegen de concurrentie uit het buitenland. De overheid kan:

  • Invoerrechten heffen op ingevoerde producten. De ingevoerde producten worden door de invoerbelasting duurder ten opzichte van de producten uit het buitenland.
  • Er mogen maar een beperkt hoeveelheid producten ingevoerd worden. Dit noem je contingentering of importquota.
  • Exportsubsidies geven, zodat bedrijven hun exportproducten voor een lagere prijs aan het buitenland kunnen verkopen.

 

Tussen de EU-handel is er vrijhandel. Dat betekent dat de lidstaten tegenover elkaar geen protectiemaatregelen nemen bij de handel. De landen handelen vrij zonder belemmeringen. Voor producten uit landen dan de EU-landen passen de EU-landen dezelfde tarieven ( een gemeenschappelijk buitentarief) invoerrechten toe.

 

Door vrijhandel ontstaat er een steeds betere internationale arbeidsverdeling. Dat betekent dat landen goederen of diensten verkopen die zij het beste kunnen produceren omdat zij goede kwaliteit en/of lage prijs leveren. Het gevolg is dat wereldwijd de welvaart verbetert.

 

Niet alleen binnen de EU is er sprake van vrijhandel. Er zijn over de hele wereld verschillende vrijhandelszones. Bijvoorbeeld NAFTA van de Noord-Amerikaanse landen. De World Trade Organisation (WTO) heeft als doel de vrijhandel over de hele wereld te verbeteren.

 

Welvaart

Je spreekt over welvaart als bewoners  in hun behoeften kunnen voldoen. Om de welvaart tussen landen te vergelijken, wordt meestal gekeken naar het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Het nationaal inkomen per hoofd alleen is niet voldoende om de welvaart van een land te beoordelen.

 

Om beeld van de welvaart te krijgen moet je kijken naar:

  • De formele productie, zoals zelfvoorziening
  • De verdeling van de welvaart over de bevolking
  • Het prijspeil van het land, zodat je weet hoeveel de mensen met hun inkomen kunnen kopen.
  • Voorzieningen die voor iedereen beschikbaar zijn, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

 

Eén van de oorzaken van de armoede in arme landen is dat ze  producten verbouwen zoals, katoen, rijst, soja, suikerriet, cacao, koffiebonen en grondstoffen verkopen die niet veel geld opbrengen als we het vergelijken met producten zoals machines, computers of industriële producten.

 

De verhouding tussen de prijs van exportproducten en de prijs van importproducten, de ruilvoet van deze landen, is vaak slecht. Dat wil zeggen dat de exportproducten dalen in prijs terwijl de importproducten hoog blijven. Er moeten naar verhouding veel meer exportproducten verkocht worden om de importproducten te kunnen betalen.

 

Monocultuur

Sommige landen hebben een monocultuur. Ze produceren maar één of enkele landbouwproducten. Voor hun inkomsten zijn ze afhankelijk van de opbrengsten van dat product. Valt deze weg hebben ze weinig om op terug te vallen.

 

Vicieuze cirkel

Ontwikkelingslanden zitten in een vicieuze cirkel. Dit is een situatie waar je op eigen kracht niet uitkomt. De oorzaak van het ene probleem is een gevolg van een ander probleem

 

Ontwikkelingshulp

Bij ontwikkelingshulp kun je onderscheid maken tussen noodhulp en structurele hulp. Bij rampen wordt noodhulp gegeven om mensen te helpen overleven. De hulp is gericht op de korte termijn.

 

Structurele hulp is gericht op de lange termijn. Het doel is de oorzaken van armoede te bestrijden en de landen economisch zelfstandig te maken.

 

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking is een samenwerking tussen landen, die de welvaart tussen een aantal landen willen vergroten.

 

 

Fairtrade

Alleen geld geven is niet voldoende om ontwikkelingslanden te helpen. Als ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, kunnen ze sparen en investeren in hun eigen bedrijf. Ze worden steeds minder afhankelijk van hulp en kunnen zelf werken aan een betere toekomst.

 

Consumenten kunnen door het kopen van fairtrade -producten ervoor zorgen dat producten in ontwikkelingslanden betere kansen krijgen hun eigen bestaan op te bouwen.

 

 

 

 

Comment Section

0 reacties op “Samenvatting Internationale ontwikkelingen

Plaats een reactie


*