Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
Direct Toegang
X
Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
50% Complete
Download dit samenvattingsboek economie en leer hoe je beter en makkelijker kan leren.

Page content

samenvatting van het examenonderdeel | economie vmbo-tl consumptie(1)

Een korte samenvatting van het examenonderdeel consumptie.


Consumenten hebben behoeften maar beperkte middelen. Je moet daarom prioriteiten stellen, dat wil zeggen keuzes maken.  Producten, goederen zijn schaars wanneer er voor moet betalen, vrije goederen zijn vrij beschikbaar.

Schaarse goederen zijn bijvoorbeeld een laptop, een pen, een kledingstuk. Vrije goederen zijn bijvoorbeeld regenwater, zonlicht. Consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond, Rover, ANWB zijn organisaties die consumenten advies en informatie verschaffen.

De overheid geeft via het consumentenrecht steun aan de consumenten. In het consumentenrecht zijn wetten opgenomen die de consument beschermt. De Colportagewet, de Warenwet, de Wet productaansprakelijkheid en de koop op afstand zijn voorbeeld van wetten die de consument beschermen.

Aan een keurmerk kun je zien of producten aan bepaalde eisen voldoen. Als er onenigheid met een leverancier is kun je naar de geschillencommissie stappen. Een Inflatie is een algemene prijsstijging van goederen en diensten.

Als het nominaal inkomen gelijk blijft en er is inflatie dan daalt je reëel inkomen . Door prijscompensatie gaat het inkomen niet in koopkracht op achteruit.

Comment Section

0 reacties op “samenvatting van het examenonderdeel | economie vmbo-tl consumptie(1)

Plaats een reactie


*