Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
Direct Toegang
X
Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
50% Complete
Download dit samenvattingsboek economie en leer hoe je beter en makkelijker kan leren.

Page content

Wat is het verschil tussen de EU en EMU?

EU en EMU zijn de afkortingen van economische samenwerkingsvormen. De EU staat voor Europese Unie en de EMU staat voor De Europese Economische en Monetaire Unie (ook wel Economische en Monetaire Unie of Europese Monetaire Unie of in afgekorte vorm EMU genoemd).

 

Internationale handel bevordert de welvaart. De Nederlandse overheid kan niet zelfstandig kiezen voor protectionistisch beleid, want er liggen afspraken die horen bij deelname van Nederland aan de EU. Protectionisme is het beschermen van de eigen markt door protectiemaatregelen(= beschermende maatregelen).

 

Een land kan invoerrechten heffen op ingevoerde producten. De buitenlandse producten zijn dan duurder dan de binnenlandse producten. Of een maximaal in te voeren producten. Dit noem je contingentering of importquota. Een derde mogelijkheid is exportsubsidies vertrekken aan handelaars die hun producten exporteren.

 

De exportproducten kunnen voor een lagere prijs aan het buitenland worden verkocht. Een overheid kan deze maatregelen nemen en daarmee zijn eigen productie en werkgelegenheid in eigen land beschermen tegen concurrentie uit het buitenland.

 

Bij een economische samenwerking spreken landen met elkaar af dat lidstaten tegenover elkaar geen protectiemaatregelen uitvoeren bij handel.De economische samenwerking kent drie niveaus. Het begint met een vrijhandelszone.

 

De leden spraken af onderling vrij, zonder invoerheffing of quota’s, te handelen. Hoe deelnemers de handel met derden ( landen buiten de vrijhandelszone) regelen, mogen ze zelf weten.

 

Bij het tweede niveau, de douane-unie zijn er afspraken gemaakt dat er een vrijhandelszone is en een gemeenschappelijk buitentarief. Elke deelnemer aan de douane-unie vraagt aan niet-deelnemers hetzelfde invoertarief.

 

Het derde niveau, de economische unie bestaat uit de douane- unie plus dat er sprake is van vrij verkeer van arbeid en kapitaal, een gemeenschappelijk economisch beleid en gemeenschappelijke politieke instellingen.

 

Een vrij verkeer van arbeid betekent dat de leden vrij mogen werken in een lidstaat. Een Duitser mag vrij werken in Nederland er is geen werkvergunning nodig. Een Marokkaan of een Tunesiër kunnen niet vrij werken in Nederland omdat Marokko en Tunesië geen lid zijn van de Europese Unie.

 

Nog een stap verder in de samenwerking is de Europese Monetaire Unie(EMU). Vanaf 1999 betalen we in Nederland met de euro. De EMU is de economische unie plus één munt en één centrale bank (de Europese Bank) die de waarde van de munt bewaakt.

 

Economische gezien is de EU eigenlijk één land geworden. Exportsubsidies zijn alleen toegestaan als het gaat om export naar gebieden buiten de EU. Het bevoordelen van eigen bedrijven met subsidies is niet toegestaan omdat daardoor oneerlijke concurrentie binnen Europa ontstaat.

 

 

 

 

 

Comment Section

0 reacties op “Wat is het verschil tussen de EU en EMU?

Plaats een reactie


*