Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
Direct Toegang
X
Haal ook mooie cijfers voor je economie(vmbo).
50% Complete
Download dit samenvattingsboek economie en leer hoe je beter en makkelijker kan leren.

Page content

Welke rol spelen de overheid en de banken tijdens de kredietcrisis?

kredietcrisisLees eerst hoe is de kredietcrises ontstaan?

Met hypotheekportefeuilles waren er hoge opbrengsten te behalen. Europese Banken hebben op grote schaal in hypotheekportefeuilles geïnvesteerd. De huizenprijzen daalden dus verloren deze pakketten hun waarde.

Financiële instellingen probeerden zo snel mogelijk hun geld veilig te stellen. Men wist niet wat er in die hypotheekportefeuilles zat en daardoor was de waarde onduidelijk.

De banken vertrouwde elkaar nier meer. Ze leenden elkaar geen geld meer omdat ze niet wisten hoeveel financiële instellingen geïnvesteerd hadden in hypotheekportefeuilles.

Ook ‘gezonde banken’ kwamen in de problemen omdat zij ook niet konden lenen. Doordat banken geen geld aan elkaar wilde lenen lag de geldmarkt stil. Geldmarkt is de handel in leningen van korte duur. De kredieten hebben een looptijd van 1 dag tot twee jaar.

Beleggers werden bang en wilden allemaal tegelijk van hun aandelen af. Aandelenkoersen  van banken en andere financiële instellingen daalden. Als het aanbod hoog is dan daalt de prijs. Bij veel vraag dan stijgt de prijs. Beleggers wilden van hun aandelen af omdat ze het niet meer vertrouwden. Er werden veel aandelen op de beurs aangeboden dus dalen de prijzen (aandelenkoers) van de aandelen.

De video legt uit wat aandelenkoersen zijn.

 

De kredietcrises raakte in 2008 in stroomversnelling. De Amerikaanse overheid greep in de zakenbank Bear Stearns en de hypotheekverstrekkers Freddie Mac en Fannie Mae. Een zakenbank is een investeringsbank, een bank die bedrijven en overheden helpt in het aantrekken van geld.

Freddie Mac en Fannie Mae dekten samen voor helft de financiering van de Amerikaanse huizenmarkt. De ingreep van de Amerikaanse overheid gaf veel onrust. Blijkbaar stonden veel grote financiële instellingen op het punt failliet te gaan.

Niet iedere bank werd door de Amerikaanse overheid geholpen. De grote zakenbank Lehman Brothers werd niet geholpen.

De kredietcrises bleef niet alleen in de Verenigde Staten. In Nederland werd Fortis en ABN AMRO Bank overgenomen. Deze banken zijn zo groot dat een faillissement (=wanneer een schuldenaar zijn schulden niet meer kan voldoen) slecht zou zijn voor de economie.

Wereldwijd werd er gesproken over de maatregelen die overheden zouden moeten nemen om de economie te redden. De Nederlandse overheid had besloten garant te staan voor leningen die Nederlandse banken verstrekken. De garantiestelling ging van € 40.000 naar € 100.000.

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) speelde een rol. Banken konden bij de Europese Centrale Bank leningen sluiten. Normaal leenden banken bij elkaar maar door gebrek aan vertrouwen gebeurde dit niet meer.

De ECB stelde onbeperkt krediet ter beschikking. Voor de leningen moet er rente worden betaald en er moet onderpand tegenover staan. De kredietcrisis was een eerst financieel probleem en sloeg om naar een bewustwording.

Het werd duidelijk dat er over heel de wereld te veel schulden waren. De (consumptieve) bestedingen namen af. De schulden moesten afnemen en waar mogelijk sparen. Het vertrouwen nam af. Bedrijven investeren minder.

Mensen werden ontslagen. De economie kwam over de gehele wereld in een negatieve spiraal en ook Nederland belandde in een recessie( betekent dit dat de economische groei daalt).

Langzaam komt in Nederland vanaf 2015 herstel. Het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp geeft de totale productie van een land weer. Het bbp groeit weer, niet veel, maar beter dan de jaren daarvoor.

Comment Section

0 reacties op “Welke rol spelen de overheid en de banken tijdens de kredietcrisis?

Plaats een reactie


*